افراد دارای پوست چرب با این راهکارها باید از آن مراقبت نمایند

با بالاتر رفتن سن عمدتا میزان چربی پوست کاهش پیدا می کند با این حال در برخی از افراد بسته به ژنتیک، محیط و نوع تغذیه و چگونگی کارکرد هورمون

مشاهده مطلب
ارسال نظر