از لحاظ علمی کدام بیشتر توصیه می شود؛ دویدن در فضای آزاد یا روی تردمیل؟

برای کسانی که عادت به دویدن مداوم دارند، شاید این موضوع اهمیت داشته باشد که دویدن در فضای آزاد بهتر است یا اینکه اگر این کار بر روی تردمیل انجام

مشاهده مطلب
ارسال نظر